Skolledningen är på skolledarträff med förvaltningschef onsdag fm 16/11.

Per Lindberg är ledig fredag 18/11.

Sara Danielsson är ledig fredag 18/11.