Skolledningen är på skolledarträff med förvaltningschef onsdag 26/10.

Expeditionen – Kerstin Olofsson och Ingela Svensson Öbro är på utbildning i Stockholm onsdag 26/10 – torsdag 27/10.

Elevhälsan har träff med skolpsykolog Rova Sjögren torsdag 27/10.