Solveig Sandin-Malmbo är ledig måndag 4/9.

Lena Larsson är på utbildning måndag 4/9 – onsdag 6/9.

Helena Renman är i Skellefteå, Skolverket, onsdag 6/9 – torsdag 7/9.