Skolledningen har ledningsdag med förvaltningschef onsdag 18/1.