Per Lindberg, Carola Bergh och Helena Renman har arbetsdag med förvaltningschef onsdag 7/6.