Skolledningen är i Saxnäs måndag 11/4 – tisdag 12/4. Dag N är tf rektor.

Per L, Carola B har möte med förvaltingschef onsdag fm 13/4.

Helena R, Leif T är i Slovenien tillsammans med SA3 onsdag 13/4 – fredag 15/4.

Cecilia L är på utbildning i Umeå onsdag 13/4 – fredag 15/4.

Per L, Per N är i Umeå tillsammans med en elev från skolgsutbildnigen och informerar om utbildningen torsdag 14/4.