Helena Renman är ledig måndag fm 10/4.

Carola Bergh är ledig onsdag 12/4.

Per Lindberg och Helena Renman är på skolledarmöte onsdag 12/4 kl 9.00-12.00.