Helena R, Emma S, Leif T är på rekryteringsdag i Umeå onsdag 6/4.