Per Lindberg, Skolverket konferens i Göteborg, måndag 3/4.

Carola Bergh är ledig måndag em 3/4.

Helena Renman är i Östersund tisdag em 4/4.

Skolledningen, arbetsmiljöutbildning på Folkets hus, onsdag 5/4.