Per Lindberg och Carola Bergh, konferens i Jokkmokk måndag 20/3.

Skolledningen och skyddsombud, arbetsmiljöutbildning på Folkets hus tisdag 21/3.

Carola Bergh är ledig tosdag em 23/3 – fredag 24/3.

Helena Renman är ledig fredag 24/3.