Skolledningen är på kvalitetsredoviskningsdag med UBN tisdag 15/3.

Skolledningen har möte med förvaltningschef och övriga skolledare onsdag fm 16/3.

Carola B, Elisabeth P, Thomas N, Pia S är på UF i Umeå torsdag em 17/3 – fredag 18/3.

Annika N, Mashhor A är på UF i Umeå tillsammans med HA1, HA2, RL1 och några SA-elever fredag 18/3.