Helena Renman är ledig måndag fm 13/3.

Kerstin ”bibblis” Eriksson är på utbildning måndag 13/3 och utbildning i Lycksele tisdag 14/3.

Skolledningen har möte med förvaltningschef onsdag 15/3.