Helena R är i Stockholm, utbildning med Skolverket, tisdag – torsdag 7-9/10.

Per L, förvaltningsmöte onsdag 8/10.