Per L, Carola B är i Heligfjäll måndag den 1/9. Helena R är tf rektor.