Per Lindberg och Lena Malmbo är på Plug in slutkonferens i Skellefteå måndag 9/10 – tisdag 10/10.

Helena Renman är ledig måndag em 9/10.

Sara Danielsson är på utbildning torsdag 12/10.

Per Lindberg är ledig torsdag 12/10 – fredag 13/10.