Carola B, Helena R och Per L har ledningsgruppsdag med förvaltingschef onsdag den 18/3.

Helena R, Skolverket ref grupp torsdag den 19/3.