Helena R, studier måndag den 9/3.

Per L, Helena R, rektorsprogrammet tisdag- torsdag den 10-12/3.

Carola B är i Sundsvall onsdag em- torsdag den 11-12/3.

Cissi L, Karin S, skolverkskonferens i Umeå torsdag den 12/3.

Ingela SÖ är ledig fredag den 13/3.