Carola B är på rektorsprogrammet måndag em-fredag 1-5/12.