Malgomajskolan läser och skriver

På Malgomajskolan är målsättningen att ge våra elever nödvändiga förutsättningar att klara de språk-, läs- och skrivkrav som ställs på dem under gymnasietiden. Vi ser det som extra viktigt att ge nödvändigt stöd till elever som av olika anledningar har svårt att nå utbildningsmålen. För att n�� vår målsättning arbetar vi på följande sätt:

  • Vi genomför aktiviteter som ökar våra elevers läslust.
  • Vi genomför insatser på individ- och gruppnivå för de elever som behöver extra stöttning i sin språkutveckling.
  • Vi använder oss av språkutvecklande arbetssätt i undervisningen och anlägger ett flerspråksperspektiv där behov finns.

Om du vill veta mer om skolans språksatsning är du välkommen att kontakta speciallärare karin.stenman@vilhelmina.se eller specialpedagog cecilia.lundgren@vilhelmina.se
Du kan också läsa mer om arbetet på http://malgomajskolanlaserochskriver.skolbloggen.se/