Kollegialt lärande

På Malgomajskolan sker ett pedagogiskt utvecklingsarbete som syftar till att öka samarbetet mellan lärarna kring undervisningsmetoder. Detta görs genom att lärarna samarbetar inom och mellan kurser och ämnen genom s.k. ”Kollegialt lärande”. Lärarna arbetar fram ämnesgemensamma och kursövergripande tematiska kursmoment och formativa bedömningsmodeller med syftet att samordna olika kursers liknande kursmoment i så stor omfattning som möjligt. Utöver att detta ska kunna ge bättre resultat i undervisningen samt öka känslan av sammanhang för eleverna i undervisningen så ska det minska både lärares och elevers arbetsbelastning.

I praktiken sker detta bl.a.

  • under kursen ”Gymasiearbete” – där karaktärsämnen och kärnämnen med tillhörande lärare knyts till arbetet
  • under kursen ”Idrott och hälsa 1” – där samtliga åk 1 elever har tillgång till samtliga idrottslärare och en gemensan kursplattform.
  • i ett pilotprojekt där ”Samhällskunskap 1” och ”Historia 1″ genomför tematiskt och kursövergripande arbete kring flera moment”