Det är fortfarande några som inte har hämtat ut sina busskort. De finns att hämta hos Ingela på exp.