Aukustisk öppen scén torsdag den 24/4 kl 13.00-14.00 i Te-C.
Alla som vill framföra en låt eller två är välkomna.