Onsdag 4/5

      11.00      Hela åk 2 och 3, språkintro grupp 2 och 3 och gymnasiesärskolan

      12.00       Hela åk 1, språkintro grupp 1, IMYRK och första rummet

Undervisning/skolarbete ska gå i första hand om undervisande lärare så önskar. Efter uppträdandet fortsätter skoldagen som vanligt.

Vill Du spela eller sjunga på öppen scen? Kontakta Ulf Larsson omgående.