Omprovstillfälle för kärnämnen torsdag 5/11 kl 08.30-14.00.