Malgomajskolan sätter ett nytt rekord i antal elever i år igen. Nu har vi 350 elever jämfört med 333 förra året. Detta är ett mycket bra resultat med tanke på att elevunderlaget är mindre i år.