Litteraturprisutdelning på Nobeldagen

Svenska Akademien delar som bekant inte ut något Nobelpris i litteratur detta år.  Det gör däremot Bernhard Nordh-sällskapet i samarbete med Malgomajskolan, där samtliga elever i årskurs ett under hösten läst Nordhs äventyrsroman I marsfjällets skugga och haft i uppdrag att skriva ett nytt, avslutande kapitel.

Måndagen den 10 december klockan 13 kommer tre pristagare och juryns motiveringar att offentliggöras under en prisceremoni på Folkets Hus i Vilhelmina. Press och allmänhet hälsas också välkomna!

Mer information om skrivartävlingen från:

Kerstin Eriksson, skolbibliotekarie  0940-14225

 

Samhällsklass arbetar internationellt med FN:s globala mål

Förenta Nationerna har ställt upp 17 globala mål för hållbar utveckling, som står att läsa närmare om på www.globalamålen.se  Tillsammans med gymnasieskolor på andra håll i Sverige och Europa kommer årskurs 1 på Samhällsvetenskapsprogrammet vid Malgomajskolan att börja ge sig på målen och om detta slår väl ut kommer fler klasser att kopplas på efterhand.

Tanken är att avverka minst ett mål per termin allt eftersom vad som kan få rum inom kurserna. Veckorna 47 och 48 kommer samtliga lektionstillfällen i engelska och samhällskunskap ägnas åt mål nr 1 – Ingen fattigdom.

Projektet, som kallas Learning Classroom Project, kommer att vara helt online med en blogg/hemsida som huvudsakligt kommunikationsforum. Vid sidan av Malgomajskolan är också Kungsängsgymnasiet i Sala (Västmanland) projektledande. Skolor i Italien, Tyskland, Island, Skottland, Finland och Färöarna är också inbjudna. Ännu så länge är projektet helt fristående men på sikt skulle det kunna bli aktuellt att söka EU-pengar för att bygga ut det.

Mer information från:

Leif Thorsson, internationell samordnare för de studieförberedande programmen  0940-14215

Stina Blind, gymnasielärare i svenska, psykologi, historia och samhällskunskap 0940-14054