Det händer på Malgomajskolan

Elever från Nederländerna gör yrkespraktik i Vilhelmina

Mellan 6 september och 28 oktober finns Niek Koornstra och Jerryt van der Velde  från yrkesskolan  ROC  Friesepoort i Sneek, Nederländerna på plats i Vilhelmina för sin långpraktik, som de ska göra på Suncore AB, Solident AB och Lövliden Elmontage AB.

Niek och Jerryt studerar med inriktning mot el och elektronik i hemlandet

Praktiken är en del av ett mångårigt utbyte som Malgomajskolans yrkesprogram haft med skolan i Sneek. Utbytet har pågått sedan mitten av 1990-talet och har hela tiden finansierats med EU-medel.  I mars åker sedan en grupp om ett dussin Malgomajelever iväg och gör fem veckors yrkespraktik i Sneek med omnejd. Sneek ligger i Friesland, i den nordöstra delen av Nederländerna, nära Tyskland.

En nyhet för i år är att även vårt Handels- och Administrationsprogram är med i utbytet, som sedan tidigare även innefattar El- och Energiprogrammet, Vård- och Omsorgsprogrammet samt Restaurang- och Livsmedelsprogrammet.

Kontaktpersoner:

Anneke Taylor, internationell samordnare,                       0940-14215, 070-3474349

Hans Tegnander,  El- och Energiprogrammet                                               0940-14240, 14244

Thomas Nordlund, Restaurang- och Livsmedelsprogrammet           070-3204920

Tina Svensson, Vård- och Omsorgsprogrammet                                         0940-14614

Elisabeth Persson, Handels- och Administrationsprogrammet         0940-14396

 

Läsprojekt ska ge flera goda effekter

Alla elever i årskurs ett på nationella program ska under läsåret läsa tio böcker på svenska. Fem av böckerna väljer eleverna själva, helt fritt. Fem av böckerna ska hämtas ur bestämda genrer: realistisk ungdomsroman, klassiker, faktabok, memoarer och serie/grafisk roman. Eleverna får läsa 2 gånger 20 minuter varje vecka under svensklektionerna och lärarna läser med dem. Böckerna fungerar också som bänkböcker för ytterligare läsning under skoldagen. Eleverna skriver kort om varje bok de läst. Kommentarerna samlas in i slutet av läsåret och utgör sedan lotter i en tävling.

Uppslaget till projektet är hämtat ur den amerikanska läspedagogen och författaren Donalyn Millers böcker, men har modifierats för att passa vår skola. Miller har bland annat skrivit böckerna The Book Whisperer och Reading in the Wild. Grundtanken är att skolan ska skapa de förutsättningar som behövs för att eleverna ska utvecklas till självständiga läsare som läser böcker med lust och glädje. Viktiga komponenter är till exempel att ge eleverna möjlighet att välja böcker som intresserar dem och (skol)tid att läsa dessa böcker. Lärarna och bibliotekarien stöttar med boktips där det behövs.

Läsprojektet ger rejäl mängdträning och positiva bieffekter som vi hoppas se hos eleverna som en följd av denna lässatsning är ökad läsförståelse, stärkt ordförråd, förbättrade faktakunskaper med mera. Med andra ord kan alla skolans lärare dra nytta av läsprojektets effekter. Den största vinsten är förstås självklart att varje enskild skolelev stärks i sin läslust och -förmåga.

Det beskrivna projektet är ett av flera under paraplybegreppet/samlingsnamnet Malgomajskolan läser och skriver. Projektet ska utvärderas vid läsårets slut och bakom beslutet att genomföra det står såväl Malgomajskolans skolledning som skolans personal.

Kontaktpersoner:  Karin Stenman, speciallärare 0940-142 20 och Kerstin Eriksson, skolbibliotekarie 0940-142 25.

 

Malgomajskolan ackrediterad av UHR

Malgomajskolan har av Universitets- och Högskolerådet beviljats en Erasmus+ VET Mobility Charter.  Detta kan delvis ses som en utmärkelse och ett officiellt erkännande för långvarigt och gott internationaliseringsarbete och betyder i praktiken något av en ”gräddfil” med mindre pappersarbete vid ansökan om kommande internationella projekt de närmaste fyra åren.

Vår ansökan om en Erasmus+ VET Mobility Charter har bedömts av personal på Universitets- och Högskolerådet och av externa experter inom utbildningsområdet utifrån ett antal kvalitetskriterier. Malgomajskolans poäng blev 83 av 100 möjliga.

Några av bedömarnas kommentarer:

Malgomajskolan har lång erfarenhet av internationella samarbeten, vilket gör att man byggt upp en fungerande organisation och ansvarsfördelning. God systematik och välorganiserad dokumentation finns i hela mobilitetscykeln, dvs. urval, förberedelser och praktiska arrangemang före mobiliteten, monitoring och bedömning under mobiliteten samt uppföljning, utvärdering samt validering efter mobiliteten. Långsiktig satsning på internationalisering genom olika program och de erfarenheter de har medfört har utvecklat organisationen. En förstärkt internationalisering är skolans strategi för att anpassa sig och omkringliggande glesbygd till en global arbetsmarknad. En ansökan som visar på en skola som lyfter vikten av yrkeskompetens, visar på kvalitet i processerna och utvecklar utbytena till förmån för elever, personal och skolan.

 

Kontaktperson: Anneke Taylor, internationell samordnare, 0940-14215, 070-3474349

 

Malgomajskolan spränger 400-vallen

Malgomajskolan tycks bli allt mer attraktiv som alternativ för de grundskoleelever som väljer till gymnasiet. Finns programmet och inriktningen hos oss väljer nästan alla elever från Vilhelmina kommun Malgomajskolan och även så en överväldigande majoritet av från grannkommunerna Dorotea och Åsele.

I dagsläget har vi cirka 390 ungdomselever (gymnasister och språkintroungdomar) inskrivna och siffran kryper sakta uppåt för varje vecka. Detta är nivåer man får gå minst 20 år tillbaka till för att hitta något motsvarande.

Förutom gymnasieutbildning och språkintroduktionsutbildning bedriver vi även en mekanikerutbildning tillsammans med Lärcentrum, vilket gör att vi kan säga att vi redan sprängt 400-vallen.  Om man även räknar med Lärcentrum (som vi är samlokaliserade med) och deras övriga vuxenutbildningsverksamhet når vi nära 700 elever. Imponerande siffror för en ort med cirka 3000 invånare i en glesbygdskommun med mindre än 7000 personer.

Redan den 12 oktober drar rekryteringen av elever inför läsåret 2017/18 igång, med en presentationskväll för årskurs 9 på Kulturhuset i Åsele. Där medverkar förutom representanter för Malgomajskolans olika program även motsvarigheterna från Tannbergskolan i Lycksele.

Veckan därpå finns representanter för Malgomajskolan på plats under Gymnasiemässan i Stockholm som ett led i en satsning att försöka attrahera skid- och naturintresserade elever från Mälardalen.  Sedan följer i november besök i Dorotea, Storuman och kommunens egna grundskolor samt ett Öppet Hus på kvällstid.  Alldeles nytt för i år är att vi också har fått en inbjudan att komma och informera om våra program för grundskoleelever i Vindelns kommun.