Det händer på Malgomajskolan

Nyhetsbrev – November/December 2017

På väg mot Lapplands bästa arbetsmiljö

Malgomajskolans ledning och personal har antagit utmaningen att skapa Lapplands bästa arbetsmiljö. Arbetet inleddes under föregående läsår där personalen fick diskutera igenom och jobba fram olika policyer kring professionellt bemötande.

I höstas gick startskottet för fokuseringen kring arbetsmiljö, organisatorisk såväl som social. Där har skolan tagit hjälp av skolpsykolog Carin Lindgren som lett workshops där personalen arbetslagsvis fått identifiera det inom arbetsmiljön som fungerar bra och det som behöver utvecklas. Även elevrådet är involverat i arbetet och arbetsmiljö är en fast punkt på klassernas möten med sina klassföreståndare (klassråd) var fjortonde dag.

-Om Malgomajskolan ska kunna behålla och befästa sin ställning i skolrankingen krävs det att vi ser till att såväl personal som elever har en god arbetsmiljö för att prestera på bästa sätt, säger Per Lindberg, rektor på Malgomajskolan.

-Vi har sedan flera år ett välfungerande system med skyddsronder där representanter för skolledningen samt elevernas och fackföreningarnas skyddsombud regelbundet gör ronder i skolans olika byggnader för att upptäcka brister, men då finns sällan tillfällen att ta upp frågor kring den sociala arbetsmiljön.

För mer information, kontakta:

Per Lindberg
Rektor Malgomajskolan
070-265 22 14
0940-142 23

 

Öppet Hus 6 december

I veckan som var hade vi PRASO-besök (Praktisk Studieorientering) av ett rekordartat antal åk9-elever från Tärnaby i norr till Dorotea i söder: Hela 150 stycken och våra skolbyggnader var knökfulla.

På kvällen, onsdagen den 6 december öppnar vi våra dörrar även för föräldrar och yngre barn samt alla andra intresserade då samtliga våra fem byggnader håller öppet mellan 18.00 och 20.00. Representanter för skolledning och elevhälsa kommer att finnas på plats i elevfiket Te-C i byggnad 1, där även enklare tilltugg kommer att erbjudas.

Byggnaderna 1, 2 och 3 ligger alla längs Skolgatan. Byggnad 4 ligger bredvid Mio Möbler på Videvägen 56. Restaurang- och Livsmedelsprogrammet håller till en trappa upp i Folkets Hus med adressen Tingsgatan 8.

Lärare från de olika programmen kommer finnas på plats i olika lektionssalar och ser fram emot att få många besökare och många frågor.

 

För mer information, kontakta:
Sara Danielsson
Studie- och yrkesvägledare Malgomajskolan
0940-14229

 

 

Stockholmspraktik för RL3

När adventstiden närmar sig styr Malgomajskolans Restaurang- och Livsmedelstreor kosan mot huvudstaden och APL (arbetsplatsförlagt lärande – i dagligt tal ”praktik”) på ”Tyrols vilda julbord” på Gröna Lund.

Detta är ett mångårigt och uppskattat samarbete mellan Restaurang Tyrol och Malgomajskolan, och där också många av råvarorna har sitt ursprung i södra Lappland.

Samtidigt med att våra RL3:or gör sin APL på Tyrol finns även praktikelever från vår nederländska partnerskola ROC Friesepoort i Sneek på plats för att få en inblick i det svenska julbordskonceptet.

För mer information, bilder och kontakt med eleverna, kontakta

Thomas Nordlund
Lärare i servering och drycker, Malgomajskolan
070-3204920

Länk till Tyrols julbordssida med fakta om råvarornas ursprung:
https://www.gronalund.com/sv/Planera-ditt-besok/tyrols-vilda-julbord/Ursprung-Ravarorna/