Det händer på Malgomajskolan!

skrytbanner

 

Malgomajskolan har hög andel behöriga lärare

Det har på senaste tid uppmärksammats i lokala medier att inlandskommunerna i allmänhet och däribland Vilhelmina kommun under en längre tid har haft svårt att besätta sina lärartjänster med behöriga sökande. Malgomajskolan står ut på ett positivt sätt genom att ha en behörighetsgrad på 87% med introduktionsprogram och specialutbildningar inräknade.

Majoriteten av de 13%  ännu ej fullt behöriga genomgår kompletterande utbildningar på distans och för att bedömning och betygsättning ska bli rättssäker sker alltid samråd och sambedömning med redan behörig personal.

Den höga tätheten av behöriga lärare är, vid sidan av duktiga och motiverade elever, två viktiga framgångsfaktorer till varför Malgomajskolan klättrat i Skolverkets SIRIS-ranking, där vi i den senaste rapporten, baserat på avgångsbetygssnittet läsåret 2014/15 placerar oss som nummer åtta i hela landet, räknat på kommunala gymnasier.

 

Kontaktpersoner:

Per Lindberg, rektor 070-2652214

Carola Bergh, biträdande rektor Yrkesförberedande programmen 070-2406456

Helena Renman, biträdande rektor Studieförberedande programmen 070-3237825

 

 

RL-programmet går mot strömmen

Omdaningen av programstrukturen i samband med GY11 blev en utmaning för många yrkesprogram. Speciellt märkbart blev det när Hotell  och Restaurang gjordes om till Hotell och Turism respektive Restaurang och Livsmedel.  Många RL-utbildningar går halvfulla och i till exempel Umeå har programmet lagts i malpåse.

Så icke i Vilhelmina där programmet för andra året i rad är smockfullt.  Ett par av trumfkorten – förutom ett målmedvetet marknadsföringsarbete – kan vara att programmet har ett mångårigt samarbete med Restaurang Tyrol i Stockholm, där avgångseleverna under en följd av år gjort sin höstpraktik på Tyrols Vilda Julbord, samt samarbetet med Bar Academy på Mallorca där eleverna inom ramen för sin utbildning får fördjupa sina kunskaper om drycker.

Kontaktperson:

Thomas Nordlund, Restaurang- och Livsmedelsprogrammet      070-3204920

 

 

Malgomajskolan utvärderar Erasmus Plus

Utbildningsdepartementet ska till Europeiska kommissionen rapportera om Sveriges erfarenheter av Programmet för livslångt lärande, Ung och aktiv i Europa samt Erasmus+.  Malgomajskolan med sin mångåriga internationella profil har fått en inbjudan till ett seminarium där man får vara med och utvärdera Erasmus Plus och hur man vill att programmet ska se ut efter att det upphör i sin nuvarande form. Malgomajskolans representant vid seminariet blir Anneke Taylor som är internationell samordnare för yrkesprogrammen.  0940-14215, 070-3474349

 

 

HA-elever driver programutveckling

Handels- och Administrationsprogrammet brukar ibland beskrivas som det mest teoretiska av yrkesprogrammen och har, sedan det drogs igång på Malgomajskolan 2014, en yrkesutgång där mer avancerade kurser i svenska och engelska ingår.

För att ge programmet en tydligare handelsprofil och öka attraktionen hos de högstadieelever som snart ska välja gymnasieprogram, har HA-eleverna med årskurs 2 som mest drivande, jobbat fram ett koncept man kallat för Akademi Handel.

Steg ett blir att inreda två klassrum till karaktärsämnesrum med plats för diskar, kassaapparat, skyltfönster, gatupratare, skyltdockor med mera. Ett andra steg torde bli ett utökat och förstärkt samarbete med lokala företag där man med skolledningens hjälp vill skapa ett nätverk liknande det som Teknik- och El- & Energiprogrammet har med Inlandets Teknikpark.

Kontaktpersoner:

Carola Bergh, biträdande rektor Yrkesförberedande programmen 070-2406456

Elisabeth Persson, Handels- och Administrationsprogrammet         0940-14396

 

Räddningsprofil  i pipelinen på VO

Vård- och Omsorgsprogrammet jobbar mycket aktivt för att öka elevantalet till en utbildning där det nästan går att ge jobbgaranti. Bland annat har man erbjudit gratis hälsokoller på Folkets Hus, där många personer passerar dagligen.

I dagsläget har Malgomajskolans VO-program två grenar: en barnprofil och en äldreprofil. För att öka bredden på programmet och samtidigt förstärka rekryteringsunderlaget för räddningstjänsterna i inlandet planeras det nu också för en tredje profil, med inriktning räddning. Målet är att profilen ska vara sjösatt till senast höstterminen 2018 och den viktigaste samarbetspartnern kommer att bli Vilhelmina kommuns räddningstjänst.

Kontaktpersoner: 

Per Lindberg, rektor 070-2652214

Rune Hällqvist, Vård- och Omsorgsprogrammet 070-9314866