Det händer på Malgomajskolan! – Nyhetsbrev maj 2017

 

Utrikesministern besöker Malgomajskolan

Den 16 maj på eftermiddagen kommer vi att få besök av Margot Wallström, vår utrikesminister. Vi hoppas att vi då skall få chansen att berätta och diskutera med henne om vad vi faktiskt gör och vad vi tror om våra förutsättningar för att skapa lärande på skolan.

Fokus på besöket kommer att vara Malgomajskolans höga måluppfyllnad, språkintroduktion och integration. Eleverna kommer, om allt går som tänkt, att beredas tid för en frågestund i Folkets Hus.

För mer information, kontakta

Per  Lindberg, rektor 0940-14223, 070-265 22 14

(Pressbild finns nedladdningsbar på: https://malgomajskolan.com/10764-2/)

 

 

Besök från Maribor

Den 28 maj anländer en grupp om 16 elever och två lärare från II. Gimnazija Maribor till Malgomajskolan för ett fyra dagars besök.  På programmet står bland annat lektionsbesök, guidning runt skolan och på samhället av svenska elever, en utflykt till Fatmomakke och Saxnäs samt visning/guidning på Samevistet genom Vualtjere Duodjis försorg. De slovenska eleverna (15 flickor och 1 pojke) kommer att inkvarteras hos Malgomajelever i Vilhelmina, Dorotea och Åsele. Mest involverade i utbytet är elever från Samhällsvetenskaps- och Teknikprogrammet, men även elever från andra program har öppnat sina hem för de slovenska gästerna. Slovenerna avslutar sitt Sverigebesök med två dagar i Stockholm.

Under den första delen av höstterminen kommer de elever som varit värdar beredas möjlighet att delta i ett svarsbesök där man får se mer av och lära sig mer om Slovenien.

 

För mer information, kontakta

Helena Renman, biträdande rektor för de studieförberedande programmen, 0940-14238, 070-3237825

Leif Thorsson, Internationell samordnare för de studieförberedande programmen, 0940-14215, 070-6795223

För bilder från Maribor, se:

https://www.slovenia.info/en/places-to-go/cities/maribor-and-pohorje

II Gimnazijas hemsida:

http://www.druga.si/

 

Examen för Lärlingsutbildning till servicetekniker

Torsdagen den 11 maj är det examen för den lärlingsutbildning som Malgomajskolan utfört på uppdrag av Vilhelmina Lärcentrum och i samarbete med Bilbolaget.

Utbildningen har syftat till att utbilda servicetekniker för personbilar. Denna kull har utgjorts av 5 elever.

Examensceremonin genomförs vid Bilbolagets huvudkontor i Östersund

 

För mer information, kontakta

Per Lindberg, rektor Malgomajskolan, 0940-14223, 070-265 22 14

Lars Gavelin, rektor Vilhelmina Lärcentrum, 0940-142 57, 073- 062 13 29

 

 

 

Start av ny kockutbildning

Restaurangbranschen vittnar om en skriande brist på kockar.

Därför drar Malgomajskolan, Vilhelmina Lärcentrum, branschorganet Visita samt 11 lokala företag i restaurangbranschen från Sorsele i norr till Dorotea i söder igång en lärlingsutbildning till kock med start under 24 veckors lärlingsutbildning med start i oktober 2017. 30% av tiden är förlagd till Restaurang Malgomaj medan övrig tid spenderas på lärlingsplatsen.

För lärlingsplatser står följande företag: Tärnaby Fjällhotell, Nanna Hemavan, Sorsele River hotel, Hotell Toppen, Kittelfjälls värdshus, Hotell Wilhelmina, Stenmans,

Saxnäsgården, Hotell Klimpfjäll, Borgagården samt Ammarnäs Värdshus

 

För mer information, kontakta

Per Lindberg, rektor Malgomajskolan, 0940-14223, 070-265 22 14

Lars Gavelin, rektor Vilhelmina Lärcentrum, 0940-142 57, 073- 062 13 29

 

 

 

 

Rekordantal sökande till Malgomajskolan – igen!

Söktrycket till Malgomajskolan ökar. När den första antagningen stängde i vintras var antalet förstahandssökande 107. En dag innan omvalsperioden avslutas i morgon torsdag är siffran uppe i 114 vilket är en mycket bra siffra. Man får gå tillbaka ett tiotal år för att hitta dess like.

Vi är smickrade och hedrade att så många ungdomar vill genomgå sin gymnasieutbildning hos oss och ser det som ett kvitto på att vår satsning på kvalitet börjat ge frukt genom att det goda ryktet spridit sig i grannskapet.

 

För mer information, kontakta

Per Lindberg, rektor Malgomajskolan, 0940-14223, 070-265 22 14

Sara Danielsson, studie- och yrkesvägledare, 0940-14229, syv@vilhelmina.se

 

 

 

 

Interregpengar till Inlandets Teknikpark

InlandetsTeknikspark, där Malgomajskolan står som medgrundare, är en av tre stödmottagare av Interreg Botnia Atlanticas projekt BA Innovation – Ökad Innovation genom stärkt regional samverkan mellan SMF (Små och Medelstora Företag) och akademi.

Ur projektbeskrivningen:

Den tillverkande industrin inom regionen är viktig för regionens framtida fortlevnad. De lokala företagen är hårt pressade av att den globala marknaden blir allt mer integrerad i den lokala och även av den starke konkurren­sen från företag i storstadsmiljöer. Projektet kommer att angripa detta genom att bygga gränsöverskridande business-to business nät­verk där företagen tillsammans kan utveckla businesskoncept, stärka sina innovationer och utbyta kompetenser. Akademierna funge­rar i dessa nätverk som en innovationsmoto­rer som driver utvecklingen och ger en stabil grund för hållbara nätverk.

Lokal projektpartner är det lokala teknikföretaget Vinnova EU Clime. Projektet pågår till den sista november 2019.

 

För mer information, kontaka:

Per Lindberg, rektor Malgomajskolan, 0940-14223, 070-265 22 14

Stefan Backlund, Inlandets Teknikpark, 070 5986051

Mats Johansson, Umeå universitet, 090-786 62 89