Det händer på Malgomajskolan!     Nyhetsbrev  – Februari 2018

Uppdaterat pressbildsarkiv: https://malgomajskolan.com/10764-2/

Vård- och Omsorgsprogrammet 2.0

Samhällets behov av vårdpersonal sinar aldrig. Däremot har Vård- och Omsorgsprogrammen (VO) runt om i landet ofta svårt att fylla sina platser. Så även i Vilhelmina, där Malgomajskolan trots fräscha och ändamålsenliga lokaler på M2 och kunniga och behöriga lärare inte lyckats attrahera elever fullt ut. Därför gör skolan nu en satsning för att lyfta fram och profilera VO än mer gentemot ungdomarna i södra Lappland.

Bland annat följande kommer att ingå:

* Enhetlig vårdklädsel för alla elever

* Jobbgaranti (sommarjobb) inom Vilhelmina kommun efter examen

* Ett internationaliseringsprogram för VO är under planering och kommer förhoppningsvis att sjösättas under 2018.

 

För mer information, kontakta

Per Lindberg, rektor, 070-2652214, 0940-14223

Carola Bergh, biträdande rektor, yrkesförberedande program 070-2406456, 0940-14256

 

Lapland – a Culinary Region

Jordbruksverket har nu beviljat ett treårsprojekt kallat Lapland – a Culinary Region. Tanken är att det ska bidra till att utveckla såväl besöksnäringen i allmänhet som matturismen i området i synnerhet.

Projektet syftar också till en kompetenshöjning inom regionen för i första hand kockar – och ska i förlängningen öka möjligheten till White Guide-certifiering – kommer också att beröra Malgomajskolan och Vilhelmina Lärcentrum.

-Mycket av spetsutbildningen kommer att erbjudas vid vårt Restaurang- och Livsmedelsprogram där våra elever också kommer få möjlighet att kunna deltaga, säger rektor Per Lindberg.

För mer information, kontakta:

Per Lindberg, rektor, 070-2652214, 0940-14223

Carola Bergh, biträdande rektor, yrkesförberedande program 070-2406456, 0940-14256

 

Nya lokaler och officiellt Volvogymnasium i pipelinen

Malgomajskolan har fått en officiell förfrågan om att bli ett ” Volvogymnasium” inom Fordons- och Transportprogrammet, en förfrågan som skolan naturligtvis har tackat ja till.

Alla formaliteter är dock ännu inte klara.  Ett bekymmer är att båda våra fordonslokaler (byggnaderna M3 (mekanikerutbildning) och M4 (transportutbildningen) är väldigt slitna och för trånga. Programmet har varit skolans största nationella program i många år och med kö till antagningen.

En beredning rörande nya lokaler pågår just nu hos kommunstyrelsen i Vilhelmina kommun. Ett inriktningsbeslut förväntas inom februari månad.

 

För mer information, kontakta:

Per Lindberg, rektor, 070-2652214, 0940-14223

Carola Bergh, biträdande rektor, yrkesförberedande program 070-2406456, 0940-14256

 

Efterlyser material till jubileumsskrift

År 2021 kommer Malgomajskolan att fira 60 år som gymnasieskola efter att tidigare varit högre folkskola och realskola från 1935 och framåt.  För att uppmärksamma detta börjar vi redan nu planera för en jubileumsskrift om skolans historia och efterlyser berättelser och bilder från tidigare elever och personal.

Jubileumsskriften kommer att finnas tillgänglig för nedladdning från skolans hemsida och om ekonomin tillåter även att tryckas upp i en begränsad bokupplaga.  Allmänheten uppmuntras att bidraga. Allt bildmaterial som lånas ut kommer naturligtvis att returneras.

För mer information, kontakta:

Leif Thorsson, gymnasielärare (tyska/engelska) och kommunikatör

0940-14215, 070-6795223, leif.thorsson ‘at’ edu.vilhelmina.se