Gymnasieingenjörsexamen är pånyttfödd i Vilhelmina

I början av februari fick vi ett glatt besked från Skolverket då vi blivit beviljade medel för ett fjärde år på teknikprogrammet. Skolverket står för lejonparten av våra kostnader vilket gör projektet extra intressant. Vi har nu åtta elevplatser öppna för alla som läst teknikprogrammet eller liknande utbildningar upp till 22 års ålder.

Inriktningen är vald tillsammans med Inlandets teknikpark och kommer att vara Produktionsteknik och digitalisering inom industrin, med start till hösten 2017. I och med detta beslut blir Malgomajskolan den tredje gymnasieskolan i länet att erbjuda detta fjärde år. De övriga är Balderskolan i Skellefteå och Dragonskolan i Umeå.

De som genomgått det fjärde teknikåret kan titulera sig gymnasieingenjörer.

Kontaktperson:

Per Lindberg, rektor 070-265 22 14

(Pressbild finns nedladdningsbar på: https://malgomajskolan.com/10764-2/)

 

 

Positivt söktryck till Malgomajskolan

När sökwebben till gymnasieutbildningarna i länet stängde i mitten av februari hade Malgomajskolan över 100 förstahandsval, vilket är bättre än på mycket länge.  Flest antal intresserade har Fordons- och Transportprogrammet med förstahandssökande 28 till 30 platser. Fler elever än platser har Restaurang- och Livsmedelsprogrammet med 18 förstahandssökande till 16 platser.  Det relativt nystartade Handels- och Administrationsprogrammet får för första gången tvåsiffrigt antal sökande med 10.

Bland de studieförberedande programmen har i det här läget Samhällsvetenskapsprogrammet flest förstahandssökande med 11, tätt följt av Naturvetenskapsprogrammet med 9.

Sökwebben öppnar för omval igen i maj och då kan mindre eller större förändringar ske. Erfarenhetsmässigt tenderar antalet elever som väljer Malgomajskolan totalt att då ha ökat något.

Kontaktperson:

Sara Danielsson, Studie- och Yrkesvägledare 0940-14229, syv@vilhelmina.se