Vilhelmina omnämns i huvudrapporten som en av de bästa klättrarna med en sjätte placering i riket avseende störst betygsförbättringen med + 1,2 enheter för samma värde för placering fyra till sex. Man kan säga att skolan har en delad fjärdeplats.

Vår plats är nr 34 i riket bland kommunala gymnasier.

Skolan har under de sista åren klättrat från en 283 plats till nr 57 i riket.