Det är nationell städdag, No litter day, torsdag 16 maj. Elever och personal hjälps åt att städa skolområdet kl 10.45-11.15. Även angränsande områden som ser illa ut städas. Särskilt fokus på fimpar.