Nationellt prov i svenska 3 för åk 3 på yrkesprogrammen torsdag den 19/3 kl 09.00-13.00 i sal 2215 M2.

Eleverna slutar för dagen.