Nationellt prov i svenska/svenska som andraspråk 3 fredag 4/3 kl 09.00-13.00 på Folkets hus.