Nationella prov i sve3/sva3 för yrkesprogrammen tisdag 5/4 kl 09.00-13.00 i sal 303 M1.

Eleverna slutar för dagen.