Fredag 28/2 kl 09.00-14.00 i Östgården och lokal 1 på Folkets hus. Det ges också möjlighet till omprov för åk 2 mellan kl 09.00-11.00, senaste anmälan måndag 24/2.