Nationella prov i SVA-grund för IMSPR 2-3 i skrivsalen 226.

Tisdag den 31/4 kl 9.45-14.00, lunchrast kl 10.45-11.40. Eleverna slutar för dagen.

Onsdag den 1/4 kl 09.00-13.00, lunchrast kl 11.00-11.40. Eleverna slutar för dagen.