Nationella prov i moderna språk (steg 2-3-4) måndag 25/5 kl 09.00-11.30 i skrivsalen 226 M1.

Berör elever ur SA/NA åk 1-2.

Lektioner återupptas kl 12.30.