Mat4 för NA3 och delar ur TE3 torsdag 11/12 kl 09.00-13.30 i skrivsalen 226 M1.
Eleverna slutar för dagen.

Mat1c och Mat3c för NA1, TE1, NA2 fredag 12/12 kl 09.00-13.00 i skrivsalen 226 M1.
Eleverna slutar för dagen.