Matematik 3c för NA2 och TE2, måndag 20/5 kl 09.00-13.00 i Östgården A på Folkets hus.

Matematik 4 för NA3 och delar av TE3, tisdag 21/5 kl 09.00-13.30 i Östgården A på Folkets hus.

Matematik 1 för alla i åk 1 utom NA1 och TE1, onsdag 22/5 kl 09.00-14.00 (lunch 11.00-12.00) i Östgården på Folkets hus samt i sal 213 på M1.

Matematik 2 för NA1, TE1 och SA2 samt elever som läser matematik 2, torsdag 23/5 kl 09.00-13.00 i Östgården A på Folkets hus.

 Eleverna slutar för dagen efter samtliga prov.