Nationella prov i svenska/svenska som andraspråk för åk 1.

Tisdag den 21/4  kl 09.00-11.00 i Folkets hus Östgården och kl 09.00-12.00 i skrivsalen 226 M1.

Fredag den 24/4 kl 09.00-12.00 i Folkets hus Nöjesgården och kl 09.00-13.00 i skrivsalen 226 M1.