Nationella prov i svenska 1/svenska som andraspråk 1 för alla i åk 1, tisdag 2/4 och torsdag 4/4 kl 09.00-12.00 i Östgården på Folkets hus samt i paviljongen sal 401 och 403.

Lektionerna återupptas efter lunch enligt schema.