Nationella prov i matematik enligt följande:

Tisdag 8/12 kl 09.00-14.00 för TE1 i sal 303 M1.

Fredag 11/12 kl 09.00-13.30 för NA2 och TE2 i skrivsalen 226 M1.

Eleverna slutar för dagen efter skrivningarna.