Nationella prov i engelska 5 + åk 9 tisdag den 29/4 kl 09.00-10.20 på FH och
kl 09.00-10.40 i skrivsalen 226 M1 + sal 2200 M2.