Engelska grund, fredag 24/5 kl 09.00-11.00 i Östgården A på Folkets hus.

Lektionerna återupptas efter lunch enlig schema.