Engelska 5 och engelska grund, onsdag 4/5 kl 09.00-10.30/11.00 för åk 1 i Nöjesgården, Lokal 1 och Lokal 2 på Folkets hus.

Engelska 6, fredag 6/5 kl 09.00-10.45/11.15 för åk 2 i Nöjesgården och Lokal 1 på Folkets hus.