NA3 redovisar sina gymnasiearbeten för NA2, måndag 10/2.

Båda klasserna har alltså schemabrytande aktivitet.