Matematik och naturvetenskapliga ämnen

På Malgomajskolan arbetar vi inom matematik och naturvetenskapliga ämnen främst genom Röda tråden-projektet. Vi har samverkansmöten med mellan- och h��gstadieskolorna som syftar till att öka samsynen i ämnet och där vi för en dialog kring hur vi kan stimulera eleverna i matematik och naturämnen. Vi har också samarbete med Volgsjö skola, då elevgrupper i åk 5-6 får komma till Malgomajskolan och för inspirationslektioner i kemi och fysik.